Styrelsen

2021-2022


Ordförande: Ida Strömfors

Kassör: Jessica Koivunen

Sekreterare: Nadja Törnqvist​

Vaktmästare: Lukas Strömfors


Övriga styrelsemedlemmar

Jasmine Malm
Vice Ordförande

Anna Sjöström
Vice Sekreterare

Stina Johansen
Bufféföreståndare

Juulia Tuominen
Bufféföreståndare

Hanna Lönnvik
Medlemsansvarig

Ida Sydholm
Styrelsemedlem

Linnéa Strömfors
Styrelsemedlem

Mira Mäkinen
Styrelsemedlem

Alex Antell
Styrelsemedlem

Suppleanter

Andreas Strömfors
Mats Back
Nadia Väglund
Sara Hemming

 

Malax Ungdomsförening r.f.